PRAKTIJK

         


 Voorschriften en attesten


  • Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige   tijd niet meer toe.  We begrijpen wel dat je soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

 

  • Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen. 


  • Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.          Uw huisarts


   •Weet raad bij al uw gezondheidsproblemen 

   •Helpt bij de administratie voor allerlei attesten 

   •Onderzoekt –wanneer nodig – uw gehele lichaam 

   •Schrijft noodzakelijke medicatie voor 

   •Verwijst tijdig door naar de geneesheer specialist 

   •Begeleidt uw zwangerschap vanaf het prille begin 

   •Organiseert een  zuigelingenraadpleging 

   •Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties

   •Maakt op het juiste ogenblijk een uitstrijkje en een borstonderzoek 

   •Adviseert de juiste pilkeuze 

   •Snijdt een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg 

   •Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze weer toe 

   •Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist(e), kinesist(e), sociale diensten 

   •Steunt steeds, ook in uw laatste levensfase 

   •Registreert alle gegevens in een overzichtelijk electronisch medisch dossier 

   •Schoolt zich regelmatig bij 

   •Doet aan wetenschappelijk onderzoek over huisartsgeneeskunde