PRAKTIJK

Dematerialisatie van het voorschrift 

 De arts kan je voorschriften tijdens de raadpleging  naar elke apotheek sturen zonder een papieren voorschrift af te geven .

U hoeft bij de apotheek alleen je identiteitskaart af te geven en zo ziet de apotheker wat de arts heeft voorgeschreven.

Na telefonisch contact of mail worden geen voorschriften op de identiteitskaart geplaatst .  Bij een raadpleging worden voldoende voorschriften voorzien !

Download de app.

"Voorschrift op zak"

Zo weet U altijd wat er nog kan afgehaald worden bij de apotheek.

Een griepvaccin kan bij de apotheek worden gehaald zonder voorschrift .


Er is onmiddellijke terugbetaling in de apotheek voor alle door het RIZIV gedefinieerde doelgroepen 


 • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
 • Alle patiënten die lijden aan bepaalde chronische aandoening
 • Alle personen vanaf 65 jaar
 • Personen die in een instelling verblijven
 • Kinderen vanaf 3 jaar tot 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan
 • Personen werkzaam in de gezondheidssector
 • Personen die onder hetzelfde dak wonen als deze risicopersonen
 • Personen die samenwonen met kinderen jonger dan 6 maanden.

 

Enkele raadgevingen:
• Bewaar het vaccin in de koelkast ( tussen + 2°C en + 8°C).
• Bescherm het vaccin tegen licht.
• Te verwachten bescherming van het vaccin: 70 – 90%, tijd voor het opbouwen van deze bescherming: tweetal weken. Indien, ondanks vaccinatie, toch griep optreedt, is het ziektebeeld minder ernstig.
• Griepvaccinatie biedt geen bescherming tegen gewone verkoudheden, keelontstekingen, etc.
• Mogelijke ongewenste effecten (10 – 64%): gevoeligheid op de injectieplaats, soms ook lichte algemene malaise. Meestal verdwijnen ze binnen de 2 dagen.
• In geval van koorts of acute infectie dient de vaccinatie te worden uitgesteld.
• Het is noodzakelijk om de vaccinatie jaarlijks te herhalen, omdat het griepvirus continu muteert en elk jaar een vaccin met nieuwe samenstelling nodig is.
• Bij het optreden van alarmsymptomen zoals kortademigheid, slikproblemen, gevoel van beklemming, duizeligheid, dient onmiddellijk medische hulp gezocht te worden. Dit zou immers kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor kippeneiwit en/of adjuvantia.


         


 Voorschriften en attesten


 • Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige   tijd niet meer toe.  We begrijpen wel dat je soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

 

 • Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen. 


 • Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.          Uw huisarts


   •Weet raad bij al uw gezondheidsproblemen 

   •Helpt bij de administratie voor allerlei attesten 

   •Onderzoekt –wanneer nodig – uw gehele lichaam 

   •Schrijft noodzakelijke medicatie voor 

   •Verwijst tijdig door naar de geneesheer specialist 

   •Begeleidt uw zwangerschap vanaf het prille begin 

   •Organiseert een  zuigelingenraadpleging 

   •Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties

   •Maakt op het juiste ogenblijk een uitstrijkje en een borstonderzoek 

   •Adviseert de juiste pilkeuze 

   •Snijdt een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg 

   •Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze weer toe 

   •Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist(e), kinesist(e), sociale diensten 

   •Steunt steeds, ook in uw laatste levensfase 

   •Registreert alle gegevens in een overzichtelijk electronisch medisch dossier 

   •Schoolt zich regelmatig bij 

   •Doet aan wetenschappelijk onderzoek over huisartsgeneeskunde