GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Het ' Globaal Medisch Dossier ' 


 


Waarschijnlijk hoorde u reeds van “het globaal medisch dossier” via uw ziekenfonds of andere informatiekanalen. Toch willen wij langs deze weg “Het globaal medisch dossier” nog even in de kijker stellen.


Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw  Globaal Medisch Dossier.   


Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.


Wat is het GMD?


Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).


Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor brengt u steeds Uw eID mee naar de raadpleging .


Wat zijn de voordelen?


Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.


Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…).Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.
WAAROM EEN GLOBAAL MEDISCH DOSSIER ?


Al uw medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor uw huisarts en uzelf een beter idee hebben over uw gezondheidstoestand.


Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen vermeden. Doorverwijzing naar andere zorgverleners met uitwisseling van gegevens is veel eenvoudiger. (vb. bij een ziekenhuisopname).


Bovendien krijgt u een vermindering van 30 % op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisarts (voor 75-plussers en chronisch zieken ook bij een huisbezoek)


 

WAT MOET U DOEN?


Uw huisarts zal U de administratie automatisch in orde brengen.


Indien U een globaal medisch dossier hebt bij één van beide  artsen dat krijgt U een verhoogde terugbetaling bij zowel Dr. Lore en Bart Verstraete !