GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Het ' Globaal Medisch Dossier ' 


 


Waarschijnlijk hoorde u reeds van “het globaal medisch dossier” via uw ziekenfonds of andere informatiekanalen. Toch willen wij langs deze weg “Het globaal medisch dossier” nog even in de kijker stellen.


Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw  Globaal Medisch Dossier.   


Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.


Wat is het GMD?


Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).


Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor brengt u een mutualiteitsvignetje en uw SIS-kaart mee.


Wat zijn de voordelen?


Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.


Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…).


Wat is het GMD+?


Het GMD+ is de preventiemodule van het GMD en is gratis voor patiënten tussen 45 en 75 jaar. Uw huisarts zal dan een keer per jaar samen met u, op basis van een checklist, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn.


Hoe een GMD of GMD+ aanvragen?


Bij uw volgende raadpleging in het kabinet of tijdens een huisbezoek vraagt u persoonlijk aan uw huisarts om een GMD te openen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Het GMD dient jaarlijks te worden verlengd.


Vanaf 1 januari van het jaar dat u 45 wordt tot 31 december van het jaar dat u 75 wordt, kunt u uw huisarts vragen naar een GMD+. Dit kan gebeuren samen met een aanvraag of verlenging van het GMD, maar ook bij een andere raadpleging of huisbezoek.


U raadpleegt een andere arts?


Indien u een andere huisarts bezoekt dan diegene waarbij u uw GMD afsloot, kunt u van dezelfde rechten genieten indien deze huisartsen samenwerken in een door het Riziv geregistreerde groepering (dit zijn zowel de groepspraktijken als andere samenwerkingsverbanden tussen huisartsen).


Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts.


Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.
WAAROM EEN GLOBAAL MEDISCH DOSSIER ?


Al uw medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor uw huisarts en uzelf een beter idee hebben over uw gezondheidstoestand.


Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen vermeden. Doorverwijzing naar andere zorgverleners met uitwisseling van gegevens is veel eenvoudiger. (vb. bij een ziekenhuisopname).


Bovendien krijgt u een vermindering van 30 % op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisarts (voor 75-plussers en chronisch zieken ook bij een huisbezoek)


 

WAT MOET U DOEN?


Uw huisarts zal u, naast het ereloon voor deze consultatie, een vastgesteld bedrag aanrekenen als jaarlijkse vergoeding voor het bijhouden van uw dossier.


Het ziekenfonds betaalt u dit bedrag volledig terug.


Dit kan ook via derdebetalersregeling geregeld worden , de dokter regelt dit dan rechtstreeks met Uw ziekenfonds , U dienst alleen een handtekening te plaatsen bij de arts.


Het is voorzien dat deze procedure elk jaar herhaald wordt maar in de toekomst zal dit waarschijnlijk automatisch gebeuren .


Indien U een globaal medisch dossier hebt bij één van beide  artsen dat krijgt U een verhoogde terugbetaling bij zowel Dr. Lore en Bart Verstraete !


 
Huisartsenpraktijk VERSTRAETE

Rumbeeksesteenweg 395    8800 Roeselare - Rumbeke 

Tel. 051 / 22.16.86