Huisbezoeken

Huisbezoeken


   Huisbezoeken worden liefst beperkt tot omstandigheden, waarin u echt niet zelf naar de arts kan toekomen.


In de praktijkruimte kunnen we betere zorgen verlenen door beschikbaarheid van noodzakelijk medisch materiaal

U vraagt een huisbezoek best aan vóór 9.30u, dan kan U in de normale ronde van de arts worden opgenomen

De dokter is meestal ook na de avondkonsultatie telefonisch bereikbaar voor dringende huisbezoeken.

Indien de dokter 's avonds afwezig is tengevolge van bijscholing of om privéredenen , dan wordt er via het antwoordapparaat doorverwezen naar de dienstdoende collega.


 

                                  Spoedgevallen


   Wanneer dringende hulp nodig is…. mag u natuurlijk altijd bellen!


Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u reeds met de dokter overleggen.

Vraag niet nodeloos om dringende hulp: dit neemt veel tijd in beslag en doet andere zieken wachten.


Bel 112 of 100 bij een levensbedreigende situatie !